Patenis

1. 2,3-dimetüül-1-buteen-2,3-dmetüül-2-buteeni pidev tootmine

2. n-butüülhüdroksüatsetaadi katalüütiline süntees

3. Karboksümetüülhüdroksüalküül guargum pulbri valmistamine üheastmelise eeterdamise teel

4. Kamfeeni ettevalmistamine alfa-pineeni abil

5. Madala viskoossusega katioonse guaripulbri valmistamine

6. Kamfeeni ettevalmistamine alfa-pineeni abil

7. Metanooli ekstraheerimise viis metüülmetakrülaadi ja metanooli segust

8. 1,5-tsüklooktadieeni valmistamine butadieeni tsüklistamise teel

9. Meetod glütsidüüli valmistamiseks

10. Meetod 3-tsüklohekseen-1-karboksüülhappe 2-etüüheksüestri valmistamiseks butadieeni ja 2-etüüheksüülakrülaadiga